ritning

  • demo
  • demo
  • demo
  • demo

Vad är rundlogen?

Vad man i dagligt tal kallar Sörby rundloge består av tre byggnader; rundlogen :med vagnslider, stall, ladugård, skullvåning och rundlogedel:, hönshuset samt maskinhallen.

space

Copyright © 2016 Börje Mathiasson Arkitektkontor AB. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.