ritning

Arkitektur och samhällsplanering

Skriv ut Epost

Verksamheten sker för närvarande i huvudsak inom följande områden:

Samhällsplanering, främst detaljplaner och planutredningar för kommuner och byggherrar.

Renovering, dokumentation samt om- och tillbyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Nybyggnad av enbostadshus i känslig miljö eller med speciella utformningskrav.


Copyright © 2016 Börje Mathiasson Arkitektkontor AB. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.