Skriv ut denna sida

Arkitektur och samhällsplanering

Verksamheten sker för närvarande i huvudsak inom följande områden:

Samhällsplanering, främst detaljplaner och planutredningar för kommuner och byggherrar.

Renovering, dokumentation samt om- och tillbyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Nybyggnad av enbostadshus i känslig miljö eller med speciella utformningskrav.