ritning

Ritningar

Skriv ut Epost

Sörby rundloge i Mjölby

Vad man i dagligt tal kallar Sörby rundloge består av tre byggnader,

  • rundlogebyggnaden med vagnslider, stall, ladugård, skullvåning och rundlogedel,
  • hönshuset,
  • maskinhallen.

ritninglogen

Ritningar över rundlogens nuvarande planlösning.


ritningkontor

Ritningar över hönshusets nuvarande utseende.


Copyright © 2016 Börje Mathiasson Arkitektkontor AB. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.